Informacije

Korisniku je dostupan email servis@pentamne.me u slučaju :

 

  • da prilikom korišćenja primijeti eventualni kvar na iznajmljenom vozilu;
  • da ima problem sa naplatom ili kartičnim plaćanjem;
  • saobraćajne nesreće, prilikom prijave nezgode.

 

Informacije o Go2bike sistemu su dostupne upitom na servis@pentamne.me.

Ukoliko dođe do oštećenja bicikla u toku trajanja najma, korisnik je dužan da u najkraćem roku obavijesti Operatera na email servis@go2bike.hr.

Aplikacija

Uputstva za upotrebu

Registracija

Od skeniranja QR koda do otkključavanja bicikla

Cijene

Plaćanje

O nama

Informacije o projektu Nautica

Odgovorna upotreba

Prava i obaveze korisnika

Saobraćajna pravila

eBike stanice u Kotoru

Sveti Stasija, Stari grad, Prčanj