Saobraćajna pravila

Korisnik je lično odgovoran za iznajmljeni bicikl, poštovanje saobraćajnih pravila i pridržavanje svih ostalih zakonskih obveza.

Korisnik e-bicikla dužan je e-bicikl u svemu koristiti prema odredbama ZAKONA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA (“Sl. list CG”, br. 33/2012, 58/2014, 14/2017 – odluka US i 66/2019, koji je dostupan i na stranicama

http://www.sluzbenilist.me/   i   http://www.kotor.travel/

Posebno naglašavamo : 

 

 • Na magistralnim i regionalnim putevima zabranjena je vožnja bicikla djeci mlađoj od 16 godina života.
 • Na lokalnim putevima i ulicama biciklom mogu samostalno upravljati djeca sa navršenih 14 godina života.
 • Vozač bicikla ne smije da se kreće biciklističkom stazom brzinom većom od 35 km/h.
 • Ukoliko na putu postoji biciklistička staza, vozač bicikla  mora da se kreće desnom biciklističkom trakom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja.
 • Na biciklističkoj stazi za saobraćaj u oba smjera vozila, vozač bicikla mora da se kreće desnom stranom u smjeru kretanja vozila.
 • Ako se dva ili više bicikala, mopeda, tricikla i motocikla kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan za drugim.
 • Vozač bicikla mora da upravlja biciklom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju

 

Za vrijeme vožnje na magistralnom i regionalnom putu, vozač bicikla mora nositi zaštitnu kacigu.

Bliže uslove koje moraju da ispunjavaju zaštitne kacige koje koriste vozači propisuje organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja.

Vozač bicikla ne smije da prevozi lice koje je pod uticajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili koje iz drugih razloga nije sposobno da upravlja svojim postupcima.

Na magistralnom i regionalnom putu zabranjeno je vršiti obuku za vožnju bicikla.

Posebno naglašavamo da je korisnik bicikla dužan da noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti bude označen reflektujućim prslukom ili reflektujućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektujućom oznakom.

Korisnik mora voziti bicikl s obje ruke, koje prilikom vožnje moraju biti na upravljaču.

Korpa na vozilu služi za prevoz stvari do maksimalno pet kilograma.

Prije upotrebe bicikla, korisnik je dužan provjeriti je li bicikl ispravan, odnosno, je li u voznom stanju (ispravnost pedala i lanca, ispravnost upravljača, guma, kočnica, svjetala i sve drugo što bi moglo uticati na sigurnost vožnje).

Eventualni kvar na iznajmljenom vozilu koji korisnik primijeti prilikom korišćenja, dužan je bez odlaganja prijaviti na email:

servis@pentamne.me 

Korisnik je dužan vratiti bicikl u stanju u kojem je preuzeto, te će snositi sve eventualne troškove koji nastanu iz razloga što nije postupio u skladu s ovim opštim uslovima.

Bicikl nije dopušteno koristiti u sljedećim slučajevima:

 • za prevoz drugih osoba (iz sigurnosnih razloga naročito djece),
 • za prevoz izvan Opštine Kotor,
 • za prevoz zapaljivih stvari, eksploziva, otrovnog ili opasnog materijala,
 • za učestvovanje na biciklističkim trkama ili događajima na kojima se testiraju bicikla,
 • prilikom jakog vjetra ili lošeg vremena,
 • pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava

Registracija

https://ebikeshare.kotor.travel/ebike-share-kotor/registracija/

Aplikacija

Uputstva za upotrebu

Plaćanje

eBike stanice u Kotoru

Sveti Stasija, stari grad, Prčanj

Cijene

Odgovorna upotreba

Prava i obaveze korisnika

Informacije

O nama

Informacije o projektu Nautica