O nama

Nautica CBC projekat

Financiranje/Funding: The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union.

Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Program/Programme: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro (Interreg IPA CBC)

Priority axis: PA 3/Contributing to the development of tourism and preserving cultural and natural heritage.

Trajanje/Duration: 01/03/2021 – 31/01/2023

Iznos finansiranja/Funding: 534.405,42 €

Ukupna vrijednost projekta/Project value: 628.712,28 €

Uloga Fakulteta/Faculty role: Lead Partner

Voditeljica projekta na Fakultetu/Faculty coordinator:  prof. dr. sc. Natalija Kavran

Web stranice projekta/Project website

https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/project/nautica-cbc 

Projektni partneri NAUTICA CBC:

Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti (Vodeći partner, Hrvatska)

Univerzitet Crne Gore (PP2, Crna Gora)

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije (PP3, Hrvatska)

Turistička organizacija Kotor 

Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti (Vodeći partner, Hrvatska) odgovoran je za mapiranje,  i valorizaciju interesa za nautičke turiste i interesa mobilnih turista bez automobila i za razvoj inovativne zajedničke mobilne aplikacije “NAUTICA CBC” za nautičke i mobilne turiste bez automobila. Vodeći partner koordinira sve aktivnosti projektnih partnera kako bi se osigurala učinkovita realizacija projekta.

Univerzitet Crne Gore (PP2, Crna Gora) odgovoran je za pripremu nastavnih materijala za dva modula na crnogorskom, hrvatskom i engleskom jeziku (Modul sigurnosti i zaštite, te Modul marketing destinacijskog menadžmenta), obrazovanje/osposobljavanje i razmjenu najbolje prakse o osiguravanju kvaliteta u nautičkom turizmu primjenom edukacija/treninga. Projekti partner je takođe odgovoran za organizaciju komunikacijskog događaja – NAUTICA CBC Promo ture u Kotoru.

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije (PP3, Hrvatska) odgovorna je za nabavku opreme za nautičke turiste/turiste bez automobila i sve ostale turiste: toteme, solarne klupe, električne bicikle s opremom. Oprema će se redovno održavati svake godine i intenzivno promovisati tokom trajanja projekta. Takođe, projektni partner će organizovati završnu konferenciju NAUTICA CBC u Starom Gradu.

Turistička organizacija Kotor  (PP4, Crna Gora) odgovorna je za nabavku opreme za nautičke turiste/turiste bez automobila i sve ostale turiste: ploče, interaktivno autobusno stajalište, solarne klupe, električne bicikle s opremom i ormariće. Oprema će se redovno održavati svake godine i intenzivno promovisati tokom trajanja projekta.

Opis projekta: Glavni cilj projekta NAUTICA CBC je ojačati, diversifikovati i integrisati prekograničnu turističku ponudu unutar Programa kroz razvoj novog turističkog proizvoda, i usvajanje novih znanja i sektorskih vještina.

U sklopu projekta razviće se inovativna mobilna aplikacija za nautičare i turiste bez automobila.

Takođe, održaće se obuka za 60 osoba iz Hrvatske i Crne Gore iz područja osiguranja kvaliteta i destinacijskog menadžmenta.

Jedna od najvažnijih aktivnosti je poboljšanje turističke infrastrukture za nautički turizam, i turizam bez automobila u Starom Gradu (HR) i Kotoru (CG), kupovinom opreme, kao i razvoj i promocija tradicionalne gastronomije na prekograničnom području putem digitalne interaktivne kuvarice „Ukus tradicije“, koja će biti dio zajedničke mobilne aplikacije za nautičke turiste „NAUTICA CBC“.

Očekivani rezultati su: razvijeni novi zajednički turistički proizvodi; novi razvijeni i poboljšani objekti/infrastruktura; broj osoba edukovanih o osiguranju kvaliteta u nautičkom turizmu.

Očekivani rezultati: inovativna zajednička mobilna aplikacija “NAUTICA CBC” i 60 osoba iz HR & CG-e  uspješno obučene za osiguranje kvaliteta u nautičkom turizmu.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

  • upravljanje (Upravljanje projektom i koordinacija);
  • primjena (Mapiranje, upoređivanje i procjena predmeta interesa nautičkih turista i mobilnih turista bez automobila);
  • razvoj i promocija suštine ciljanog prekograničnog područja tradicionalne gastronomije;
  • inovativna zajednička mobilna aplikacija „NAUTICA CBC“ za razvoj i promociju za nautičke turiste i mobilne turiste bez automobila;
  • razvoj objekata/suprastrukture za potporu turizmu u Starom Gradu i Kotoru;
  • edukacija/osposobljavanje i razmjena najbolje prakse o osiguranju kvalitete u nautičkom turizmu
  • komunikacija (početne aktivnosti; promotivni materijali; digitalne aktivnosti uključujući društvene mreže; javni događaj – organizovana završna konferencija NAUTICA CBC);
  • ciljani događaj – Promo NAUTICA CBC Tour; publikacija(e).

Napomena

Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije

Sadržaji u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Fakulteta prometnih znanosti, i ni na koji način ne odražavaju stanovišta Evropske unije.

Aplikacija

Uputstva za upotrebu

Registracija

Od skeniranja QR koda do otključavanja bicikla

Cijene

Plaćanje

eBike stanice u Kotoru

Sveti Stasija, Stari grad i Prčanj

Informacije

Saobraćajna pravila

Odgovorna upotreba

Prava i obaveze korisnika